PALMS BET BOOKMAKERS

–Ш–љ—В–µ—А–≤—О—В–∞
Ѕорис Ќиколов: ѕрав€ 10 години с националите, да съм помощник е най-хубави€т подарък

Ѕорис Ќиколов: ѕрав€ 10 години с националите, да съм помощник е най-хубави€т подарък

јлександър Ѕорисов: »скрен и честен съм, не харесвам лицемерието в хората
Ќиколай »ванов: Ѕ‘¬ започва проект за мащабно тестиране на подрастващите във всички региони
 ристиан “итрийски:  онкуренци€та с Ѕо€н …орданов ми помага да стана по-добър
Ќиколай ∆ел€зков: »де€та е отборът да погледне в бъдещето, ще търс€ подмлад€ване
Ћюбо √анев: Ѕългари€ тр€бва да е в “оп 10 на света
¬ладислав »ванов: ¬секи от нас тр€бва да дава максимума от себе си
¬иктор  арагьозов: Ќ€кои от тези момчета ще бъдат част от гръбнака на мъжки€ тим в бъдеще
ћартин ѕавлов:  онкуренци€та е сериозна, но можем да бием всеки, стига да сме здрави
 амило ѕлачи: ќтсъствието ми бе по-трудно за мен, отколкото за отбора
1/347 >